Nasi Partnerzy:  

Intercultural Communities Association - organizacja pozarządowa powstała w 2008 roku, mająca swoją siedzibą w Ordei w Rumunii. Głównym celem organizacji jest prezentowanie wielokulturowego obrazu społeczeństwa rumuńskiego w Europie. ICA organizuje projekty dla młodzieży o zasięgu zarówno lokalnym jak również międzynarodowym, współpracując przy tym z z sektorem publicznym.

 

11 członków ICA uczestniczyło w projekcie "Art of Healthy Lifestyle" który nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Tarnowie w dniach 13-19 października 2014 roku.    

Inceptus - organizacja pozarządowa, mająca swoją siedzibę w Kownie na Litwie. Członkowie Inceptus to grupa młodych ludzi pobudzająca lokalną młodzież z Kowna i okolic, do aktywności w zakresie działalności kulturalnej, komunikacji międzykulturowej, kreatywnego podejścia do problemów społeczno-kulturowych.

 

11 członków Inceptus uczestniczyło w projekcie "Art of Healthy Lifestyle" który nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Tarnowie w dniach 13-19 października 2014 roku.    

 

Grupa Nieformalna Aspiranci - powstała w 2012 roku z inicjatywy Natalii Ewy Julii Tryby oraz Łukasza Lucjusza Dubina. "Aspiranci" - to pomysłodawcy oraz organizatorzy wielu inicjatyw i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Działają i współpracują z organizacjami, instytucjami oraz artystami z miejskiej sfery kultury. Znak rozpoznawczy "Aspirantów" to współpraca ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski, przy organizacji projektu "Słowa - Malowane - Dźwiękiem".

Pro Koncert - projekt muzyczny stworzony przez zawodowych muzyków, mieszkających i tworzących w Tarnowie, Krakowie i Katowicach. Działalność członków Pro Koncert opiera się na prezentowaniu szerokiemu gronu odbiorców zalet muzyki granej "na żywo" z wykorzystaniem "żywych instrumentów" oraz bogactwa repertuaru polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.   

 

 

Portal Internetowy Tarnuś -  serwis informacyjny propagujący wydarzenia kulturalne zarówno o zasięgu lokalnym jak również ogólnopolskim. Do najwazniejszych wydarzeń kulturalnych, które Portal Tarnuś miał mozliwość relacjonować na woich łamach należą: festiwal Sacrum Profanum w Krakowie, festiwal Life Oświęcim, festiwal ArtFest w Tarnowie, festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie i wiele innych ...