Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Młodzieżowych Art zarejestrowane zostało 31 grudnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili obecnej nasza organizacja liczy kilkudziesięciu członków i sympatyków. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni Pan Michał Mróz. Funkcję Wiceprezesa pełni Pan Sławomir Augustyn. 

 

nasze najważniejsze działania: 

 

2014

* czerwiec: organizacja imprezy muzycznej dla blisko 200 uczniów II i III LO w Tarnowie  

* wrzesień: organizacja imprezy muzycznej dla blisko 150 uczniów II i III LO w Tarnowie 

* październik: organizacja wymiany młodzieżowej "Art of Healthy Lifestyle" w ramach programu Erasmus + z udziałem     

   młodzieży z Polski, Rumunii i Litwy 

 

2015

* sierpień: organizacja wymiany młodzieżowej "Cultural Beat - Voices Without Borders" w ramach programu Erasmus + z

   udziałem młodzieży z Polski, Republiki Czeskiej i Litwy 

* wrzesień: organizacja wydarzenia kulturalnego "Open Minded Tarnów" podczas którego: tarnowian Jacek Hebda wystąpił w

   formule Stand Up, a także odbył się pokaz filmu Michała Książka "Danuśka, Anioły są wśród nas" 

* czerwiec-grudzień: realizacja projektu "Jutro" autorstwa Michała Książka (wydanie płyty/przygotowania do koncertu 

   promującego płytę)

2016

*styczeń: organizacja koncertu Michała Książka promującego płytę "Jutro". Koncert odbył się 24 stycznia w Teatrze im. L.

  Solskiego

*czerwiec - grudzień: wsparcie organizacyjne projektu "Mury" autorstwa Michała Książka (wydanie płyty/koncert promujący

  płytę)

*październik- grudzień: wsparcie organizacyjne I edycji projektu "StarNowa" autorstwa Sławka Ramiana (utworzenie grupy

  wokalnej/warsztaty wokalne/koncert finałowy)

2017

*lipiec: wyjazd grupy młodzieży reprezentującej nasze stowarzyszenie do Oradei w Rumunii w celu zacieśnienia więzi z     

  młodzieżą zrzeszoną w Asociatia Comunitatilor Interculturale (na zaproszenie prezsa Asociatia Comunitatilor Interculturale

  Pana Alexandru Gyöngy) 

*sierpień: przyjazd do Tarnowa grupy młodzieży reprezentującej stowarzyszenie Asociatia Comunitatilor Interculturale z Oradei

  w Rumunii w celu zacieśnienia więzi z młodzieżą zrzeszoną w naszym stowarzyszeniu (na zaproszenie władz naszego

  stowarzyszenia) 

*październik: organizacja wymiany młodzieżowej "Art&Coulture - Our Universal Common Language" w ramach programu 

  Erasmus + z udziałem młodzieży z Polski, Bułgarii, Włoch i Słowacji

*październik- grudzień: wsparcie organizacyjne II edycji projektu "StarNowa" autorstwa Sławka Ramiana (utworzenie grupy 

  wokalnej/warsztaty woklane/koncert finałowy)

2018 

* styczeń-grudzień: realizacja projektu "Tarnowskie parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań"

* maj-grudzień: prowadzenie akcji informacyjnej "Dołóż swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego"

* maj: organizacja wymiany młodzieżowej "Europe - Theatre of Dreams" w ramach programu Erasmus + z udziałem młodzieży 

   Polski, Portugalii, Rumunii (w projekcie udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży)

* maj: organizacja wymiany młodzieżowej "Music is the Key!" w ramach programu Erasmus + z udziałem młodzieży 

   Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii, Republiki Czeskiej (w projekcie udział wzięła 40 osobowa grupa młodzieży),

* lipiec: wyjazd grupy młodzieży reprezentującej nasze stowarzyszenie do Fundao w Portugalii w celu zapoznania się z kulturą i     sztuką dystryktu Castelo Branco (na zaproszenie prezsa Histerico - Associacao de Artes Pana Miguela Geraldesa) 

* sierpień: organizacja wymiany młodzieżowej "Culture and Art as a bridge for intercultural dialogue" w ramach programu 

   Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (udział 30 osobowej grupy młodzieży z Polski i Ukrainy)

* grudzień: organizacja wymiany młodzieżowej "Painting World with Your Mind and Brush" w ramach programu Erasmus + z 

   udziałem młodzieży Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii, Portugalii, Republiki Czeskiej (w projekcie udział wzięła 42 osobowa grupa 

   młodzieży)

* grudzień: organizacja wymiany młodzieżowej "Youth Has The Right To Want What It Does Not Have And Even What Is 

   Impossible" w ramach programu Erasmus + z udziałem młodzieży Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii, Portugalii, Republiki

   Czeskiej (w projekcie udział wzięła 42 osobowa grupa młodzieży)

2019

* styczeń-grudzień: realizacja projektu "Tarnowskie parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań"

* styczeń-grudzień: prowadzenie akcji informacyjnej "Dołóż swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego"

* marzec: wizyta 5-osobowej reprezentacji naszego stowarzyszenia w Sofii w Bułgarii na zaproszenie Prezes 

   stowarzyszenia Connected for Future, Pani Anny Lyubenovej w celu omówienia planu współpracy pomiędzy młodzieżą

   zrzeszoną w naszych organizacjach 

* maj: organizacja wymiany młodzieżowej "Creating Your Own World Requires Courage !" w ramach programu Erasmus + z

   udziałem młodzieży Polski, Litwy, Rumunii, Czech Hiszpanii i Portugalii (w projekcie udział wzięła 36 osobowa grupa

   młodzieży)

* lipiec: przyjazd do Tarnowa grupy młodzierzy reprezentującej stowarzyszenie Histerico - Associacao de Artes z Fundao w 

   Portugalii w celu zapoznania się z kulturą i sztuką prezentowaną w powiecie tarnowskim (na zaproszenie władz naszego

   stowarzyszenia) 

* sierpień: organizacja wymiany młodzieżowej "​Art & Culture - Growth Through the Diversity of View" w ramach programu 

   Erasmus + z udziałem młodzieży Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii i Portugalii (w projekcie udział wzięła 40 osobowa grupa

   młodzieży)

* listopad: udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Job Act

  "zrealizowanej w ramach programu Erasmus+ w Fundao w Portugalii (w projekcie udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży z     Polski, Litwy, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Portugalii)

2020

* styczeń-grudzień: realizacja projektu "Tarnowskie parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań"

* styczeń-grudzień: prowadzenie akcji informacyjnej "Dołóż swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego"

* sierpień: wizyta młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w Ostravie w Republice Czeskiej (na zaproszenie Prezesa

   stowarzyszenia Silesian Society for Solidarity z.s Pana Pavla Viktka) w celu wzięcia udziału w tygodniu mniejszości polskiej   

   zamieszkującej kraj Morawsko-Śląski 

* wrzesień: udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Social Inclusion and Sports

   Against Addiction" zrealizowanej w ramach programu Erasmus+ w Petrovice u Karviné w Republice Czeskiej (w projekcie

   udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży z Polski, Republiki Czeskiej, Turcji, Hiszpanii, Włoch i Rumunii)

* wrzesień: udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Mediation4integration

   zrealizowanej w ramach programu Erasmus+ w Vila Real w Portugalii (w projekcie udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży

   z Polski, Republiki Czeskiej, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Rumunii)

* wrzesień: organizacja wymiany młodzieżowej "Miracle of Freedom" w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu 

   Wymiany Młodzieży (udział 24 osobowej grupy młodzieży z Polski i Litwy)

* wrzesień/październik: organizacja wymiany młodzieżowej "The Fifth Element - Fantasy!" w ramach programu Erasmus + z

   udziałem młodzieży z Polski, Bułgarii, Portugalii, Litwy, Słowacji, Republiki Czeskiej i Rumunii (w projekcie udział wzięła 40

   osobowa grupa młodzieży)

* październik: organizacja projektu w formule online "Story Behind the Photography" w ramach programu Polsko-Ukraińskiej 

   Rady Wymiany Młodzieży (udział 30 osobowej grupy młodzieży z Polski i Ukrainy)

 

2021

* styczeń - ... : realizacja projektu "Tarnowskie parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań"

* styczeń - ... : prowadzenie akcji informacyjnej "Dołóż swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego"

* styczeń - ... : nasze stowarzyszenie od stycznia 2021 zostało oficjalnym partnerem projektu MArteLive Europe w ramach

   którego organizowane są festiwale oraz konkurs dla europejskich artystów. Projekt wspiera Creative Europe

   program Unii Europejskiej. Projekt dotyczy takich dziedzin artystycznych jak: muzyka na żywo, współczesny cyrk,

   fotografia, rękodzieło, dj&producent, literatura,, cyfrowa ilustracja, film krótkometrażowy, teatr, obraz i rysunek,

   sztuka uliczna, teledysk, taniec, rzeźba, moda, sztuka video. 

organizacja wymiany młodzieżowej "The Change Always Starts from Yourself" w ramach programu Erasmus+ (w projekcie 

   udział bierze 42 osobowa grupa młodzieży z Polski, Republiki Czeskiej, Bułgarii, Włoch, Litwy, Słowacji, Rumunii) - projekt w 

   fazie realizacji 

* organizacja kursu szkoleniowego "Theatre as a Tool for Achieving Social Goals" w ramach programu Erasmus+ (w projekcie 

   udział weźmie 30 osobowa grupa osób pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży z: Polski, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, 

   Litwy, Republiki Czeskiej, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Grecji) - projekt w fazie realizacji 

* organizacja wymiany młodzieżowej "The Power of Photography" w ramach programu Erasmus+ (w projekcie udział weźmie 42

   osobowa grupa młodzieży z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Słowacji, Republiki Czeskiej) - projekt w fazie realizacji 

* organizacja wymiany młodzieżowej "Open Stage" w ramach programu Erasmus+ (w projekcie udział weźmie 42 osobowa grupa

   młodzieży z Polski, Macedonii Północnej, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Słowacji, Republiki Czeskiej) - projekt w fazie realizacji 

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Health Means Wealth" 

   realizowanej w ramach programu Erasmus+ w Republice Czeskiej (w projekcie udział weźmie 30 osobowa grupa młodzieży

   z Polski, Republiki Czeskiej, Turcji, Hiszpanii, Włoch i Bułgarii) - projekt w fazie realizacji

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Save the Planet, Plant Your Own Tree" 

   realizowanej w ramach programu Erasmus+ w Republice Czeskiej (w projekcie udział weźmie 30 osobowa grupa młodzieży

   z Polski, Republiki Czeskiej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii) - projekt w fazie realizacji

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Digital Danger" realizowanej w ramach

   programu Erasmus+ w Republice Czeskiej (w projekcie udział weźmie 30 osobowa grupa młodzieży z Polski, Republiki Czeskiej,

   Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii) - projekt w fazie realizacji

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Money is no Honey" realizowanej w ramach

   programu Erasmus+ w Republice Czeskiej (w projekcie udział weźmie 30 osobowa grupa młodzieży z Polski, Republiki Czeskiej,

   Turcji, Włoch, Portugalii i Litwy) - projekt w fazie realizacji 

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej ""INsight"" realizowanej w ramach

   programu Erasmus+ w Bułgarii (w projekcie udział weźmie młodzieży z Bułgarii, Polski, Litwy, Włoch, Słowacji, Grecji,

   Macedonii Półpnocnej) - projekt w fazie realizacji 

udział osób pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w kursie szkoleniowym 

   "DigitUp" realizowanej w ramach programu Erasmus+ w Bułgarii (w projekcie udział wezmą osoby pracujące z młodzieżą i na

   rzecz młodzieży z Bułgarii, Serbii, Austrii, Polski, Republiki Czeskiej, Włoch, Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji,

   Macedonii Północnej ) - projekt w fazie realizacji 

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "YES! YOUTH EDUCATION ON

   SUSTAINABILITY" realizowanej w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii (w projekcie udział weźmie młodzieży z Hiszpanii,

   Polski, Turcji, Włoch, Rumunii) - projekt w fazie realizacji 

udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Integration Through Arts"

   realizowanej w ramach programu Erasmus+ w Portugalii (w projekcie udział weźmie młodzieży z Polski, Hiszpanii, Portugalii,       Włoch, Węgier, Bułgarii) - projekt w fazie realizacji 

* udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Brand Yourself" realizowanej w ramach           programu Erasmus+ w Portugalii (w projekcie udział weźmie młodzieży z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Niemiec,

   Rumunii- projekt w fazie realizacji 

* udział młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu w wymianie młodzieżowej "Unboxed" realizowanej w ramach             

   programu Erasmus+ na Słowacji (w projekcie udział weźmie młodzieży z Polski, Słowacji, Bułgarii, Grecji, Litwy, Węgier, Włoch) 

   projekt w fazie realizacji 

Nasi partnerzy: 

* Starostwo Powiatowe w Tarnowie

* Urząd Miasta Tarnów 

* Urząd Gminy Tarnów 

* Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnów (wsparcie finansowe)

* Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

* Tarnowskie Centrum Informacji 

* Urząd Gminy Poronin 

* Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

* Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

* Centrum Sztuki Mościce 

* Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

* Galeria Tadeusza Tertia w Tarnowie

* Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie

* Szkoła Podstawowa im MN. Kopernika w Wierzchosławicach 

* Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie

* Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu

* Fundacja Promocji Artystycznej Aspiranci 

* Spółdzielczy Dom Handlowy Zenit (wsparcie finansowe)

* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (wsparcie finansowe)

* Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (wsparcie finansowe)

* Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (wsparcie finansowe)

* Tarnowski Serwis Informacyjny KADR 

* Tarnowski Portal Internetowy Tarnuś 

* Tarnowski Portal Internetowy tarnow.net.pl 

* Telewizja Tarnowska TV 

* Radio ESKA Tarnów 

* JOLMAX Agencja Koncertowa Jolanta Kilian 

* Klub muzyczny PERCEPCJA w Tarnowie

* Klub muzyczny ALEJA69 w Tarnowie

* Klub muzyczny R16 w Tarnowie

Nasi partnerzy zagraniczni: 

* Asociatia Comunitatilor Interculturale (Rumunia) 

* Asociatia Scout Society (Rumunia)

* ASOCIATIA SUPER TINERI (ASIRYS) (Rumunia)

* ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (Rumunia)

* Asociatia Generatiei de Azi (Rumunia)

* go Romania (Rumunia) 

* Asociatia Culturala Moldavia (Rumunia)

* VIP - VALUES IN PEOPLE (Rumunia) 

* Connected for Future (Bułgaria) 

* SDRUZHENIE WALK TOGETHER (Bułgaria) 

* Zavod za Idei (Bułgaria)

* Young, Active, Creative NGO (Bułgaria) 

* INTERNATIONAL YOUTH COMMITTEE (Bułgaria) 

* Enterprising Partners (Litwa) 

* Jaunimo Asociacija “GALATIKA“ (Litwa) 

VŠĮ Darnoje (Litwa) 

* VsI "uMunthu" (Litwa)

* ASOCIACIJA AKTYVISTAI (Litwa) 

* Inceptus (Litwa) 

* VSI Iuvenis animus (Litwa) 

* Semeliskiiu Bendruomenes Iniciatywos (Litwa) 

* Histerico - Associacao de Artes (Portugalia) 

* Associacao Nacional From Body to Soul (Portugalia) 

* ASSOCIACAO JUVENIL DA ILHA TERCEIRA (Portugalia) 

* Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga (Portugalia)

Pinus Verde - Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta (Portugalia)

* 4You - Informal Youth Group (Portugalia)

* Change Your Self (Słowacja) 

* Youth for Experience - Slovakia (Słowacja) 

* Majami, o.z. (Słowacja) 

* EduEra (Słowacja) 

* Silesian Society for Solidarity z.s (Republika Czeska) 

* European Youth Centre Breclav (Republika Czeska)

* KIRIS (Republika Czeska)  

* Young Leaders CZ z.s (Republika Czeska) 

* BRNO FOR YOU ZS (Republika Czeska) 

* Asociacion Cultural Somos Europa (Hiszpania) 

* Asociacion Mojo de Cana (Hiszpania) 

Asociacion Deses-3 (Hiszpania) 

Asociación Arrabal AID (Hiszpania)

* Asociación Gastronómica Europea (Hiszpania)

* Young Men’s Christian Association of Ukraine (Ukraina)

* CTAH / STAN art group (Ukraina)

* TDM 2000 (Włochy) 

* Respirare Sinapsi - associazione di promozione sociale e culturale (Włochy) 

* ASSOCIAZIONE CULTURALE BEYOND BORDERS CORATO (Włochy)

* Make a Circle (Włochy)

* Civitas Mileto (Włochy)

* ASSOCIAZIONE CULTURALE BEYOND BORDERS CORATO (Włochy) 

* High on Life (Włochy) 

* EUROSUD (Włochy)

* ODV Inclusion Go ETS (Włochy)

* Young Active Eurocitizens (Grecja) 

* TSK Merlin (Macedonia Północna)

* Mladinski Senat Strumica (Macedonia Północna)

* KREATIVES JUGENDNETZWERK - DIE ORGANISATION FÜR INTERCULTURELLEN JUGENDTAUSCH UND
   LERNEN (Austria) 

* Romag (Serbia) 

Sof Dağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Turcja) 

Topluma Destek Dernegi (Turcja)

* Champions Factory TR (Turcja) 

* Ocean Zanja U Republic Hrvatskoj (Chorwacja) 

* Fiatalok a részvételért Egyesület (Węgry) 

* Prometheus Budapest (Węgry) 

* Youth for Youth (Niemcy)