harmadik nap (1).JPG

Theatre as a Tool for Achieving Social Goals

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+. W kursie szkoleniowym udział wzięła 30 osobowa grupa pracowników młodzieżowych z Polski, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Słowacji i Republiki Czeskiej. Projekt odbył się w dniach 13-19.07.2021 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. 
 
 
 

 

W trakcie kursu szkoleniowego zrealizowaliśmy następujące cele: a) nawiązaliśmy współpracę w zakresie wykorzystywania zagadnień teatru, sztuk teatralnych, aktorstwa jako narzędzi do realizacji celów społecznych (zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży) z przedstawicielami aż 9 ngo z terenów UE, b) wymieniliśmy opinie, dobre praktyki, inspiracje, wiedzę, doświadczenia dotyczące pracy z młodzieżą oraz wykorzystywania do tego celu zagadnień związanych z teatrem ,sztukami teatralnymi, aktorstwem w gronie aż 30 osób z aż 10 krajów UE, c) zbudowaliśmy podstawy do nawiązania współpracy (w zakresie głównych tematów projektu) z której już teraz korzysta młodzież zrzeszona w naszych organizacjach a także młodzi ludzie tworzący nasze lokalne społeczności, d) zapoznaliśmy się z zagadnieniami teatru lalek, teatru improwizowanego, pantomimy, teatru plastycznego w celu znaczącego rozbudowania swojego wachlarza możliwości w zakresie stwarzania młodzieży okazji do zagłębiania się w tematykę związaną z teatrem, sztukami teatralnymi, aktorstwem, e) nabyliśmy praktyczną wiedzę w zakresie podstaw wprowadzania młodzieży w świat teatru (wstęp do aktorstwa, świadomość ciała i ruch sceniczny, świadomość głosu, siła i poprawność wymowy) f) nabyliśmy kompetencje z zakresu wspierania młodych osób w procesie oswajania się z występami na dużych scenach, przełamywania własnych ograniczeń, radzenia sobie ze stresowymi sytuacjami g) uzyskaliśmy wiedzę w jaki sposób funkcjonuje teatr oraz jak wyglądać powinny wzorcowe relacje na linii teatry - ngo, h) rozwinęliśmy świadomość oraz pozyskaliśmy inspiracje na temat zagadnień dotyczących europejskiego teatru.

W realizacji projektu "Theatre as a Tool for Achieving Social Goals" wsparły nas:
- Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach,
- Urząd Gminy Wierzchosławice,
- Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie,
- Grupa Teatralna Tuptusie
- Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnów 

 

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami naszego projektu 
 

eu-flag-co-funded-pos-rgb-right.jpg