202641811_6553399048019743_6231160269501630706_n.jpg

The Change Always Starts from Yourself 

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 - Wymiany Młodzieży, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. W wymianie młodzieży udział wzięła młodzież z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Włoch (w sumie 42 osoby). Projekt odbył się w dniach 16-23.06.2021 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Wymiana Młodzieży poprzedzona została organizacją wizyty przygotowawczej w której udział wzięli reprezentanci wszystkich 7 organizacji biorących udział w projekcie.  
 
 
 
 


W trakcie wymiany młodzieży „The Change Always Starts from Yourself” wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych w zgodzie z zasadami przyświecającymi edukacji pozaformalnej. W trakcie wymiany młodzieży stworzyliśmy reportaże na temat środowiska naturalnego Tarnowa oraz sposobu jego wykorzystywania przez lokalną społeczność,

wykonaliśmy budki dla jerzyków


zrealizowaliśmy warsztaty malarskie z dziećmi i młodzieżą zamieszkującą powiat tarnowski oraz ich nauczycielami i rodzicami  
wzięliśmy udział w wieczorach kulturowych, spotkaniu z ekspertem od ochrony środowiska, wykonaliśmy prezentacje multimedialne 
Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art z siedzibą w Tarnowie wraz z organizacjami partnerskimi z Włoch, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Republiki Czeskiej.