Habitos_Consumo_746x419.jpg

The Change Always Starts from Yourself

Projekt realizowany w formule wymiany młodzieżowej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+. W zadaniu udział bierze młodzież z Polski, Bułgarii, Litwy, Włoch, Słowacji, Rumunii, Republiki Czeskiej (w sumie 42 młode osoby w wieku 18-30 lat). Wymiana młodzieżowa odbędzie się w Tarnowie w 2021 roku. 

Postanowiliśmy zrealizować projekt "Zmiana zawsze zaczyna się od Ciebie!" aby dać sobie szansę na to by dokonała się w nas samych zmiana w zakresie: uwrażliwienia na kwestie dotyczące środowiska naturalnego, stanu posiadania wiedzy odnoszącej się do sposobów efektywnego przeciwdziałania negatywnym przyczynom i skutkom zmian klimatycznych a także uświadomienia sobie jak ważne jest budowanie w sobie postaw obywatelskich oraz uczynienie z zaangażowania obywatelskiego swojego "chleba powszedniego" (min poprzez dbanie o środowisko naturalne).

_106531238_getty_top.jpg
image.jpg

Zależy nam aby chronić piękno środowiska naturalnego w którym na co dzień żyjemy, a także potrafić przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych które zachodzą na "naszych oczach". Doszliśmy więc do wniosku iż w tym celu musimy dogłębnie zrozumieć ideę zaangażowania obywatelskiego oraz autorsko zdefiniować pojęcie obywatela w ujęciu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym aby móc "walczyć o lepszą przyszłość" dla siebie, swoich rodzin, lokalnych społeczności, obywateli oraz mieszkańców naszego wspólnego domu jakim jest Europa. W naszej opinii zrozumienie istoty działań obywatelskich to klucz do dbania o wspólny dom, w tym przypadku środowisko naturalne które tak bardzo kochamy.

Eco-Friendly-800x445.jpg

Mamy nadzieję iż w trakcie projektu w każdym z nas zajdzie zmiana, która pozwoli nam efektywnie działać, patrzeć na rzeczywistość wielowymiarowo, uzmysłowić sobie iż posiadamy moc sprawczą objawiającą się możliwością podejmowania działań obywatelskich (własnych, oraz inicjowanych i koordynowanych przez nas) poprzez co będziemy w stanie realnie zadbać o środowisko naturalne a także przeciwdziałać negztywnym przyczynom i skutkom zmian klimatycznych.

7e7d458fb86bbde7c521446e6c3693ceDSC00641
6457e53eb8a3d9c8958be1de584ff8e8DSC00645

Głównym celem projektu który sformułowaliśmy wspólnie w gronie 42 osobowej grupy projektowej jest rozbudowanie naszej świadomości zarówno w zakresie całokształtu postrzegania zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym jak również bycia obywatelem, postaw obywatelskich oraz ideą zaangażowania obywatelskiego. W trakcie projektu zamierzamy nauczyć się współpracować na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania negatywnym efektom zmian klimatycznych nie tylko w wymiarze lokalnym, krajowym ale również międzynarodowym. W ten sposób zyskamy szeroką perspektywę, a także poszerzymy własne horyzonty w zakresie głównych tematów projektu co w efekcie pozwoli nam na większą skuteczność w działaniach lokalnych a także otworzy szeroko drzwi do podejmowania wyzwań również na arenie międzynarodowej.

395299_1cf2056000.jpg
istockphoto-1188288140-612x612.jpg

Kolejnym ważnym celem zadania "Zmiana zawsze zaczyna się od Ciebie!" który zmierzamy osiągnąć to rozwinięcie świadomości projektowej, bez której nie możliwe jest podejmowanie systemowych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzowania działań obywatelskich. Jeśli chcemy zmieniać świat wokół siebie, musimy zacząć od siebie! Mamy tego pełną świadomość. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni w ramach której będziemy mieli możliwość nabyć wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i pożądane postawy w odniesieniu do głównych zagadnień projektu w myśl sentencji „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”

images (2).jpg
581a25f61fae3_o_medium.jpg

W trakcie wymiany młodzieżowej zrealizujemy min. następujące zadania: 

- wyposażeni w aparaty, kamery, prowiant i mapki przygotowane przez polską grupę, niemal cały dzień przemierzać będziemy trasę od Góry św Marcina poprzez Park Sanguszków, okolice rzeki Wątok, Park Strzelecki aż do Parku Piaskówka. Przemierzając tą trasę będziemy posiłkować się ekologicznymi miejskimi środkami transportu takimi jak elektryczne hulajnogi lub rowery. Naszym zadaniem będzie stworzenie filmów które z jednej strony ukazywać będą piękno tarnowskiego środowiska naturalnego oraz sposób w jaki korzystają z niego mieszkańcy Tarnowa z drugiej zaś strony stanowić będą naszą narracje w ramach której proponować będziemy działania obywatelskie które mogły by przyczynić się do skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego w odwiedzanych miejscach a także zwiększenia ich funkcjonalności dla mieszkańców Tarnowa,

- weźmiemy udział w spotkaniu z ekspertem od ochrony środowiska, który przekaże nam wiedzę na temat ochrony zwierząt, dokarmiania ich, tworzenia dla nich budek/schronisk, dbania o środowisko w którym żyją,

- zbudujemy budki dla jeżyków (ptaków które można spotkać na co dzień w Tarnowie i okolicach)

Nasze stowarzyszenie realizuje projekt "The Change Always Starts from Yourself" wspólnie z organizacjami partnerskimi: Connected for Future z Bułgarii, Jaunimo asociacija "GALATIKA" z Litwy, Respirare Sinapsi - associazione di promozione sociale e culturale z Włoch, Youth for Experience - Slovakia ze Słowacji, Asociatia Comunitatilor Interculturale z Rumunii, Silesian Society for Solidarity z.s. z Republiki Czeskiej