123204337_10222015406081523_793533329350

Podczas wymiany młodzieżowej „Social inclusion and sports against addiction“ korzystając z metod przypisanych uczeniu się pozaformalnemu i nieformalnemu (energizery, gry, wieczory międzykulturowe, wizyty studyjne, zajęcia integracyjne, dyskusje i podejmowanie refleksji itp.) rozwinęliśmy kompetencje potrzebne do: walki z uzależnieniem od narkotyków oraz nadużyciami do jakich dochodzi w naszych społecznościach, promowania sportu i integracji jako narzędzia do walki z nadużywaniem narkotyków oraz zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym. 

 

Social Inclusion and Sports Against Addiction

Projekt współorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 - Wymiany Młodzieżowe. W zadaniu udział wzięła młodzież z Polski, Turcji, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Włoch i Rumunii (w sumie 30 osób). Projekt odbył się w dniach 10-18 września 2020 w Petrovice u Karviné w Republice Czeskiej. Gospodarzem projektu była czeska organizacja Silesian Society

 

 

 

 

123204337_10222015406081523_793533329350
121669056_10218935867170046_753765658588
121163546_10221900278563407_238721839409
121489088_3377741438969736_7952417615482
120038272_2146738888800601_4913615401416
120048015_2146738525467304_9167334530820
121676605_10218935876570281_223231461692
121691865_10218935862689934_194000225555
121707489_3536315199770608_5553128523867
121695662_10218935864809987_154645917830
121726281_10218935860369876_844680748805
121735557_10218935865850013_587028413427
121730662_10218935866210022_570775485482
121725029_10218935870610132_773081938988
121718849_10218935863329950_127616230120
121741571_10218935862809937_208987557163
121797824_3238080226301603_7064253183192
121808935_10218935876330275_330314366231
121779748_10218935870170121_608107002625
121785769_10218935867530055_124112165310
121781300_10218935864289974_345772905776
121826159_10218935861649908_109762148755
121935842_1719974518176606_8432340481721
121898686_3377741482303065_3869282950150
121815015_2700837623498808_4326839612203
121814172_3536315153103946_2742505626645
121812886_2700837746832129_3574354327952
121965361_1719974378176620_8419827589897
121973623_3536315233103938_6844744626439
121975714_3377741672303046_2117102502966
121971503_10218935867370051_319043602652
121955448_10218937891260647_583020831581
121957867_3238076819635277_5019622300997
122046000_3536315013103960_1053654714242
122050529_1719974448176613_6969592458882
122283144_3552867798085449_4915360099476
122000693_3536314729770655_8752955438839
122006948_3536315339770594_3928226187589
121985780_10218935873930215_219142271428
122764766_3605508689514275_5440179227823
122277380_3256701781106114_5706927795685
122542944_3256702264439399_8907234338515
122764566_3605508762847601_8755158852519