214589949_4443506479014976_6915683784465259352_n.jpg

DigitUp 

Szkolenie „DigitUp” odbyło się w dniach 17-24.06.2021 w bułgarskim Płowdiw. Dedykowane ono było nabyciu umiejętności włączania młodzieży w proces edukacji NFL. W projekcie udział wzięło 23 pracowników młodzieżowych z 10 krajów europejskich, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych pięciu kluczowym obszarom związanym z Internetem: umiejętności korzystania z danych; komunikacji i współpracy; tworzeniu treści cyfrowych; bezpieczeństwu; rozwiązywaniu problemów. 

Uczestnicy projektu w trakcie kursu szkoleniowego wspólnie opracowali nowe strategie wspierania TET (ulepszonej technologii nauczania), poznali zasady bezpiecznego użytkowania Internetu, zapoznali się też z wdrożonymi już projektami młodzieżowymi odwołującymi się do głównych tematów projektu.

 

To było 8 niezapomnianych dni w bułgarskim Płowdiwie, pełnych radości i dobrej energii !!!

 

Osoby uczestniczące w projekcie (w tym również nasi reprezentanci), już teraz wdrażają osiągnięcia projektu „DigitUp” w swoich organizacjach.

 

Wielkie dzięki dla całej ekipy Connedted for Future za tak ciepłe przyjęcie naszych reprezentantów w swoim kraju :) 

*** Kompetencje cyfrowe to jedna z ośmiu kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, określonych przez Parlament UE i Rada UE w ramach europejskiej strategii na rzecz rozwoju młodzieży. Kompetencja ta odnosi się min. do: świadomego i krytycznego korzystania z pełnej gamy rozwiązań cyfrowych, wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwiązywania problemów we wszystkich aspektach życia przy pomocy narzędzi cyfrowych.

*** Dla wielu z nas kompetencje cyfrowe mogą wydawać się proste, jednak zgodnie z tablicą wyników agendy cyfrowej 2015, aż 40% populacji UE odznacza się niewystarczającym poziomem kompetencji cyfrowych, w tym 22% populacji nie korzysta z Internetu !!!