1648549507928.jpg

Power of Photography

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W wymianie młodzieży udział wzięła młodzież z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Portugalii (w sumie 42 osoby). Projekt odbył się w dniach 25.03-01.04.2022 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. 
 
 
 

 

Realizacja projektu to próba połączenia największej życiowej pasji uczestników wymiany młodzieży, a więc fotografowania z realizowaniem się na niwie działalności społecznej (w zakresie propagowania i promowania zdrowego stylu życia na trzech płaszczyznach: aktywności fizycznej, zdrowego i świadomego odżywiania, dbania o zdrowie psychiczne). Poprzez udział w projekcie młodzież z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Słowacji i Republiki Czeskiej rozwinęła się w zakresie wykonywania fotografii, jak również nabyła świadomość, wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia. Realizując projekt "The Power of Photography" młodzież biorąca w nim udział nauczyła się wykorzystywać fotografowanie jako narzędzie umożliwiające zmienianie świata wokół siebie. 
 
 

Fotografie wykonane przez uczestników wymiany młodzieży "Power of Photography", obejrzała liczna grupa młodzieży, na co dzień uczęszczająca do szkół w Wierzchosławicach i Tarnowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż wystawy „Be Healty Hero” odbył się 31.03.2022 w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach

W części rekreacyjno-sportowej Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, podczas wymiany młodzieży "Power of Photography" zorganizowaliśmy piknik „Be a Healthy Hero”. W trakcie pikniku propagowaliśmy i popularyzowaliśmy, wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza wśród młodzieży pochodzącej z Wierzchosławic, Tarnowa i okolic, prowadzenie zdrowego stylu życia na trzech płaszczyznach: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i utrzymywania równowagi psychicznej. W trakcie pikniku „Be a Healthy Hero” przedstawiciele lokalnej społeczności (Gminy Wierzchosławice, Tarnowa, Powiatu tarnowskiego) wzięli udział w zorganizowanych przez naszą międzynarodową grupę projektową: pokazach, prezentacjach, zawodach sportowych, aktywnościach fizycznych, grillu. 


Rezultaty projektu "Power of Photography"
                                                                           prezentacje video/multimedialne

      poradnik fotografa            katalog fotografii "Be a Healthy Hero"        katalog fotografii "Power of Photography"