logo-flp.webp

"Dzięki wspólnym projektom młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe."

 

 

 

 

FORMAT 1

Rodzaje projektów: wymiana młodzieżowa

Uczestnicy: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2020 r., od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu, tę możliwość stwarza format 2.projektów).

Wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

FORMAT 2

Rodzaje projektów: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Uczestnicy: młodzież lub pracownicy młodzieżowi. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: młodzież: 13-30 lat, pracownicy młodzieżowi (także powyżej 30 roku życia).

Liczba wszystkich uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2020 r. Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska, Litwa (w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań w obu państwach).

Więcej info na --> https://wymianymlodziezy.frse.org.pl