Painting World with Your Mind and Brush

Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 - Wymiany Młodzieżowe, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. W zadaniu udział wzięła młodzież z Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii, Czech i Portugalii (w sumie 42 osoby). Projekt odbył się w dniach 3-10 grudnia 2018 w Poroninie.

 

 

 

 

​​

Od samego początku wiedzieliśmy iż zadanie ""Painting World with Your Mind and Brush" realizować będziemy przy pomocy narzędzi z zakresu kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego malarstwa. Kreatywność i kultura to najwyższe wartości nie tylko dla nas, uczestników ale również priorytet w działaniach podejmowanych przez naszą organizację, która słowo kultura ma wpisane w swoją nazwę. Pierwszym zdefiniowanym przez nas celem projektu okazało się zapewnienie dostępu dla osób/grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Cel ten rozumieć można dwojako, jako umożliwienie nam uczestnikom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji (ekonomicznej, edukacyjnej, społecznej, geograficznej) udział w niezwykle ambitnym projekcie jak również jako jeden z przewodnich tematów którego zagadnienia zgłębiliśmy w trakcie realizowanego zadania. Obydwie interpretacje są trafne i w 100% odpowiadały naszym intencjom. Drugi cel projektu to zagłębienie się w meandry dotyczące edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz tematykę "uczenia się przez całe życie", jako sposób na poszerzenie świadomości w niezwykle ważnych aspektach naszego funkcjonowania w wymiarze edukacyjnym, społecznym i obywatelskim. 

 

​​

Projekt ""Painting World with Your Mind and Brush" nie odbył by się gdyby nie zaangażowanie na każdym etapie realizacji zadania naszych partnerów zagranicznych: Inceptus (Lithuania), Histerico - Associacao de Artes (Portugal), Majami, o.z. (Slovakia), KIRIS (Czech Republic), Asociatia Comunitatilor Interculturale (Romania). 

 

 

 

 

 

 

 

W realizację naszego projektu włączyły się również Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie oraz Pani Maria Kalata, sołtys wsi Stasikówka. Zarówno dyrekcji GOK w Poroninie jak również Pani Marii składamy podziękowania za okazaną nam przychylność oraz wsparcie merytoryczne oraz infrastrukturalne. 

Jak zawsze realizując projekt w ramach programu Erasmus+ mogliśmy również liczyć na Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, który przekazał nam wartościowe podarunki promujące nasze rodzinne miasto. Otrzymane Podarunki rozdysponowaliśmy wśród zagranicznych uczestników projektu. 

47685858_2011753225539030_48524059559770