Let's ACT for Inclusion

252322243_4485087908206097_1918764058880458377_n.png.jpg

Szkolenie „Let's ACT for Inclusion” odbyło się w dniach 23-29.11.2021 w Funchal na portugalskiej wyspie Madera. Dedykowane ono było wykorzystywaniu narzędzi z zakresu kultury i sztuki w procesie socjalizacji młodzieży. W projekcie udział wzięło 16 pracowników młodzieżowych z Portugalii, Rumunii, Polski i Hiszpanii. 

W trakcie kursu szkoleniowy „Let's ACT for Inclusion” uczestnicy projektu mieli okazję min: a) przedyskutowania tematyki związanej z socjalizacją osób niepełnosprawnych, porównania realiów w ramach których osoby te funkcjonują w Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii, b) nauczyć się wykorzystywania narzędzi z zakresu kultury i sztuki w działania prowadzonych w ramach edukacji pozaformalnej, c) tworzenie koncepcji/metod ukierunkowanych na włączanie młodych ludzi do życia społecznego poprzez działania twórcze w ramach przestrzeni artystycznej. 

Projekt „Let's ACT for Inclusion” zrealizowany został w ramach programu Erasmus+.