Instytucje Wspierające: 

Wydział Marki Miasta Tarnów

ul. Rynek 7, 33-100 Tarnów

Tarnowskie Centrum Informacji 

ul. Rynek 7, 33-100 Tarnów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul.Mokotowska 43, 00-551 Warszawa