67836713_2517226245003314_62043249605387

Art & Culture - Growth Through the Diversity of View 

Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 - Wymiany Młodzieżowe, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. W zadaniu udział wzięła młodzież z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii i Portugalii (w sumie 40 osób). Projekt odbył się w dniach 08-15 sierpnia 2019 w Poroninie.

 

 

 

 

Tarnowska młodzież wraz z kolegami i koleżankami z Litwy (Enterprising Partners), Rumunii (Association of Intercultural Communities), Bułgarii (Connected for Future), Portugalii (Histérico Associação de Artes ) spędziła osiem dni w Poroninie, biorąc udział w zajęciach prowadzonych w myśl zasad edukacji pozaformalnej pozwalających na zagłebienie się w tematykę dotyczącą: dostępu dla osób/grup w niekorzystnej sytuacji, kreatywności i kultury, nowych innowacyjnych programów nauczania / metod edukacyjnych / rozwoju szkoleń/kursów w kontekście myśli Franka A. Clarka "Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy." oraz odniesieniu do zagadnień związanych z kulturą i sztuką.

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy trzy główne cele

1) nauczyliśmy się debatować w formule oxfordzkiej (wysuwać wnioski, argumentować własne poglądy, obalać i bronić własnych tez, przemawiać na forum publicznym, szanować interlokutora, myśleć krytycznie itp.) 2) zagłębiliśmy się w świat kultury i sztuki jako przestrzeń na bazie której mieliśmy mozliwość rozpatrywać główną myśl przyświecającą projektowi 

3) nadać własną interpretację mottu "Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy." tworząc z niej dla siebie drogowskaz postępowania na przyszłości. 

Rezultaty projektu: