Projekt Art&Culture - Our Universal Common Language

Do realizacji projektu nasze Stowarzyszenie zaprosiło organizacje z: Bułgarii - Zavod za Idei, Słowacji - Majami oraz Włoch - Civitas Mileto. Poza uczestnikami z Bułgarii, Włoch i Słowacji udział w projekcie wzięła również młodzież z Polski. W sumie 36 osób. 

Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 - Wymiany Międzynarodowe, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

 

Podczas 8-dniowego pobytu w Wierzchosławicach k/Tarnowa uczestnicy projektu, brali udział w codziennych zajęciach prowadzonych w myśl zasad edukacji pozaformalnej. Zgłębiając zagadnienia dotyczące wpływu wielokulturowości na ich codzienne życie młodzież z Polski, Bułgarii, Włoch i Słowacji  ukierunkowała swoje zainteresowanie na kwestie związane z: Romami i innymi mniejszościami, imigrantami, a także kreatywnością i kulturą.  

WORKSHOPS                                                                 ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM LOKALNEJ MŁODZIEŻY 

POLSKI WIECZÓR - NAUKA POLONEZA 

SONDA "TARNÓW MIASTO WIELU NARODÓW"

GRA TERENOWA "ŚLADAMI ROMÓW"                      WŁOSKI WIECZÓR

Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal
Projekt Art&Culture - Our Universal

Składamy podziękowania: 

Dyrektorowi Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, Panu Krzysztofowi Boguszowi oraz pracownikom placówki za życzliwość oraz stworzenie znakomitych warunków do przeprowadzenia projektu,

Tarnowskiemu Centrum Informacji Turystycznej za bezpłatne przekazanie materiałów informacyjnych na temat Tarnowa i okolic.