Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art zachęca do współpracy:

 

- sponsorów (zarówno osoby fizyczne jak również przedsiębiorców),  

- organizacje pozarządowe i studenckie, grupy nieformalne oraz pojedyncze osoby, zainteresowane włączeniem się we współorganizację projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie,  

- samorządowe instytucje kulturalne,

- placówki edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

- artystów, którzy poświęcą swój czas, aby dzielić się swoim dorobkiem, umiejętnościami oraz doświadczeniem z początkującymi twórcami, ale również z szerokim gronem odbiorców wydarzeń kulturalnych. 

 

 

Masz propozycję ? Masz ciekawy pomysł ? Chciałbyś realizować się w działalności na rzecz kultury ?

 

Skontaktuj się z nami !!!