A Story Behind the Photography

122605489_10225084687651446_834933750708

Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art we współpracy z YMCA Ukraine w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W zadaniu udział wzięła młodzież z Polski i Ukrainy (w sumie 30 osób). Projekt odbył się w dniach 24-31 października 2020.
 
 
 
 

Projekt „Story Behind the Photography” zrealizowaliśmy w formule online. Polska i Ukraińska młodzież w trakcie realizacji zadań przewidzianych w programie projektu korzystała z internetowych narzędzi takich jak: video konferencje zoom, skype, facebook, messenger, whatsapp, kahoot etc.

 

 

 

 

123141358_416274696428122_10495555738184
123092193_822043048551603_21512706561133
123025540_1433921556804074_5506258935973
123037973_281369446397083_84258952868148
123502243_471235913851161_36367098010001
123013845_2510044332627986_5891579358842
123262988_414856689642927_76994510624721
123242524_2865613453673438_7546287426223
123215930_460705328241977_58812023442038
123238889_278458550148423_50339923773383
123213799_1019013075248123_6433900661513
8
5
3
2
6
4

Jakie zadania zrealizowaliśmy w trakcie projektu „Story Behind the Photography” ?

 

* stworzyliśmy piosenkę na temat pozytywnych relacji Polsko-Ukraińskich. W realizacji nagrania wsparł nas Piotr Niedojadło na co dzień odpowiadający za aranżacje muzyczne w spektaklach wystawianych na deskach Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie.

* stworzyliśmy krótkometrażowy film opowiadający o wzruszającej wymianie listów pomiędzy Juliuszem Słowackim a jego matką, w tle której zaprezentowaliśmy czarno-białe zdjęcia zgromadzone min. w zbiorach Muzeum Juliusza Słowackiego w Ternopil na Ukrainie. W filmie w rolę Juliusza Słowackiego wcielił się Регіщук Володимир (grupa ukraińska) zaś w rolę jego matki Julia Sitarz (grupa polska).

 

 

 

 

* stworzyliśmy obrazy/rysunki ukazujące symboliczne przykłady polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego,

* stworzyliśmy prezentacje multimedialne na temat: 1) materialnego dziedzictwa kultury 2) niematerialnego dziedzictwa kultury 3) dziedzictwa naturalnego 4) ochrony dziedzictwa kultury 5) przykładów dziedzictwa kulturowego, zarówno w Polsce jak i i na Ukrainie,

* wzięliśmy udział w grze (online) w ramach której zaprezentowaliśmy ciekawostki związane z naszymi miastami Tarnowem i Ternopil,

* zorganizowaliśmy Polski i Ukraiński wieczór narodowy, prezentując nasz kraje oraz lokalne ojczyzny od jak najciekawszej strony.

 

 

 

 

 

Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

 

pozwala zdobywać środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projektów informacyjno-promocyjnych. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalanie stereotypów oraz nawiązywanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

 

Każdy projekt realizowany jest w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży jest dobrowolne, a rolą koordynatorów jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go.

 

Więcej info na temat PURWM → www.frse.org.pl/program/purwm

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

 

powstało, aby działać na dwóch płaszczyznach w zakresie wpierania szeroko rozumianej kultury i sztuki. Działania naszej organizacji w pierwszej kolejności ukierunkowane są na wspieranie młodych artystów, zarówno w procesie tworzenia jak również na etapie prezentacji ich dokonań. Wspólnie z najbardziej uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, tworzymy przestrzeń do powstawania oryginalnych projektów, od momentu wypracowania koncepcji danego dzieła, aż do etapu mającego swój finał w postaci koncertu, spektaklu, widowiska, wystawy.

 

Nie zamierzamy powielać już istniejących projektów, naszą ambicją jest kreowanie niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych przy wykorzystaniu zdobyczy dzisiejszej techniki oraz prezentowanie ich w taki sposób, aby odciskały trwały ślad w sercu i pamięci odbiorcy. Drugą równie ważną płaszczyzną wspierania działań kulturalnych w ramach funkcjonowania naszego stowarzyszenia jest dotarcie do dzieci i młodzieży. Wraz z artystami, których wspieramy, staramy się prezentować ciekawy, alternatywny świat kultury i sztuki, stojący w opozycji do miałkiego, bezrefleksyjnego modelu życia, tak często spotykanego w dzisiejszych czasach. Chcemy naszymi projektami zaciekawić, wzruszyć, zainspirować, skłonić do przemyśleń ... Mamy nadzieję iż przekaz, którym dzielić będziemy się z młodymi odbiorcami w trakcie prezentacji naszych projektów, procentował będzie w dorosłym życiu każdego z nich ... 

 

Więcej info na temat SIKMA → www.sikma.pl

 

YMCA Ukraine

 

to młodzieżowy, niereligijny ruch wolontariuszy non-profit, który jednoczy młodych ludzi na rzecz rozwoju osobistego, wzajemnej pomocy i służby społecznej. YMCA Ukraine ma 25-letnią historię i jest członkiem YMCA Europe oraz członkiem stowarzyszonym YMCA World Alliance. Naszą misją jest tworzenie możliwości harmonijnego rozwoju ducha, umysłu i ciała młodzieży dla ludzi w każdym wieku, o różnym poziomie umiejętności, ras i religii.

 

Więcej info na temat YMCA Ukraine → www.new.ymca.org.ua

 

 

 

123045311_719758888616734_72401213258942
123111093_10225130191909024_696852966464
123001585_10225130192229032_339936505687
123014365_10225104208779462_492181495887
122977829_10225101391749038_375682813890
122905839_1468694599983723_7209829442167
122951369_10225104207259424_896265224413
123001585_10225130192229032_339936505687
122854779_10225104209459479_483878460698
122800557_10225110766903411_404840250768
122831938_461223834855076_75185060613579
122905316_10225104209099470_743370716811
122750260_729054477956011_11437156297368
122750448_669866887000104_83701121357388
122774752_1276413199380899_7695125699013
122620776_762390724342160_76898239493624
122746821_3221303164634438_1200832240724
122636925_10225084688011455_435948810483
122589329_357366118679385_37769918437585

 

 

Książeczka informacyjna z przebiegu projektu -->