"Młodość ma  pra­wo chcieć cze­go nie  ma,    

        a  na­wet co  jest  niemożliwe."

                 Wiesław Myśliwski

"Poezją jest  to, co  gi­nie w  przekładzie. Także  to, co  gi­nie w  interpretacji." 

        Robert Lee Frost

"Teatr jest  

naj­ważniej­szą rzeczą na  świecie, gdyż tam po­kazu­je  się ludziom, ja­kimi mog­li­by być, ja­kimi pragnęli­by być, choć nie  mają na  to  od­wa­gi, i  ja­kimi są." 

 

Tove Jansson

 

 

"Tworzenie własnego świata w

 

 

jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, wymaga

 

 

odwagi"

 

                  Georgia O'Keeffe

„Jeśli usłyszysz w sobie głos mówiący: nie umiesz malować, maluj mimo wszystko, a ten głos ucichnie”

 

       Vincent van Gogh